Språkpåsen

Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Den här utbildningen ger Dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna i att arbeta med och aktivt stimulera alla barns språk.
Vi har alla samling med våra barn. Vi pratar med barnen om vem som är närvarande och frånvarande, vi sjunger och leker. Ofta har vi ett tema som vi pratar extra om. Varför inte ha en saga som tema! Föreläsningen ger många roliga praktiska exempel som ni kan börja arbeta med!
Matematik är rolig när den leks in med hjälp av alla sinnen. Att arbeta med mattepåsar lockar, fängslar och stimulerar barn. Det är ett arbetssätt som ger många tillfällen till överraskningar och blir en spännande introduktion till matematikens värld för de små barnen.
En matematikföreläsning för dig som arbetar med barn i åldern 1-3 år.
Flicka med fantasipåse

“Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.”

− Astrid Lindgren